BREEAM ir LEED yra pasaulyje labiausiai žinomos pastatų tvarumo vertinimo metodikos. Jos abi tu atskirus standartus vertinti jau pastatytiems, veikiantiems pastatams. BREEAM turi BREEAM In-Use (BIU), o LEED – LEED for Existing Buildings: Operations and Maintenance (LEED O+M). Abi šios metodikos vertina, kaip pastatas atitinka tarptautinius, aukščiausius tvarumo reikalavimus. Tačiau jų “veikimo principas” yra iš esmės skirtingas.

BREEAM In-Use yra pastato auditas t.y., esamos situacijos įvertinimas ir sertifikavimas, o LEED O+M yra standarto diegimas, kurį įdiegus išduodamas sertifikatas.

O dabar apžvelkime detaliau, kuo gi panašios, ir kuo skirtingos šios dvi vertinimo sistemos.

Panašumai

 • Vertinimo kategorijos

Abu standartai panašius tvarumo atributus, kurie sugrupuoti į vertinimo kategorijas: energetika, vanduo, susisiekimas, atliekos, t.t.

LEED for Existing Buildings vertinimo kategorijos
BREEAM In-Use vertinimo kategorijos
 • Įvertinimo lygiai

Abi vertinimo sistemos turi įvertinimų skalę, kuri atspindi, kokia tvarumo reikalavimų dalis buvo išpildyta sertifikavimo metu. Įvertinimo lygis taip pat palygina sertifikuotą pastatą su kitais. Pavyzdžiui, vertinant BREEAM skale, BREEAM Excellent įvertinimą gavęs pastatas patenka tarp 30% tvariausių pasaulio pastatų, o BREEAM Outstanding – tarp 15% geriausiųjų. Analogiškai – LEED Silver įvertinimą turintis pastatas lenkia daugiau, kaip pusę kitų pastatų.

LEED įvertinimo lygiai
BREEAM įvertinimo lygiai
 • Sertifikatus reikia atnaujinti

Tiek BREEAM In-Use, tiek LEED for Existing Buildings sertifikatams reikalingas periodinis atnaujinimas dėl pastato nusidėvėjimo, eksploatacijos procedūrų pasikeitimo, paslaugų tiekėjų pasikeitimo, pan. Pagal naujausias vertinimo metodikas, atnaujinimas reikalingas kas 3 metus.

Skirtumai

 • Vertinimo procedūra

BREEAM In-Use yra pastato auditas, kuris įvertina esamą situaciją ir to pasėkoje išduodamas BREEAM sertifikatas. LEED O+M yra standarto diegimas, įtraukimas į pastato valdymo ir priežiūros procedūras; LEED sertifikatas išduodamas, kai pastatas eksploatuojamas pagal LEED principus.

 • Vertinimo trukmė ir kaina

BREEAM In-Use trukmė ir darbų apimtis mažesnė, nei LEED Building Operations & Maintenance, atitinkamai skiriasi ir kainodara. Sertifikavimo kaina prasideda vos nuo 5.000 Eur/pastatui vertinant pagal BREEAM In-Use, ir nuo 15.000 Eur/pastatui vertinant pagal LEED Building Operations & Maintenance.

 • Kada galima sertifikuoti

BREEAM In-Use Part 1 (Pastato vertinimas) galima sertifikuoti iškart užbaigus pastato statybas. O štai norint sertifikuoti pagal LEED Building Operations & Maintenance, reikalinga turėti bent 12 mėnesių normalaus pastato suvartojimo duomenis. Vadinasi, sertifikavimas galimas ne anksčiau, kaip 12 mėnesių nuo pastato eksploatacijos pradžios.

 • Vertinimo apimtis

BREEAM In-Use standartas turi 2 dalis: Part 1 (Pastato vertinimas) ir Part 2 (Pastato valdymo vertinimas). Jas galima sertifikuoti ir atskirai, ir kartu. Tuo tarpu LEED OM apima ir pastato vertinimą, ir pastato valdymo vertinimą, jų negalima sertifikuoti atskirai. Taigi tokia formulė iš esmės apibūdina šių standartų atitikimą:

BREEAM In-Use Part 1 (Pastato vertinimas) + Part 2 (Pastato valdymo vertinimas) 
= LEED for Existing Buildings: Operations and Maintenance LEED O+M
 • Privalomieji reikalavimai

BREEAM In-Use nėra privalomųjų reikalavimų, kaip ir neprivalomos trečiųjų šalių paslaugos. LEED Building Operations & Maintenance reikalauja užtikrinti minimalių reikalavimų išpildymą ir reikalinga keletas papildomų darbų iš trečiųjų šalių.

 • Kliento įsitraukimas

BREEAM In-Use reikalingas mažesnis kliento įsitraukimas, nes auditorius padaro didžiąją darbo dalį – pats susirenka reikalingą info iš projekto medžiagos ir taip pat atlieka išsamią objekto fotofiksaciją kaip vertinimo įrodymą. LEED Building Operations & Maintenance kliento įsitraukimas yra būtinas, nes diegiamas pastato valdymo standartas.

 • Kalba

BREEAM In-Use tinka dokumentai lietuvių kalba. LEED Building Operations & Maintenance dokumentai turi būti anglų kalba.