Šis straipsnis yra ketvirtoji straipsnių serijos 8 pastatų tvarumo kategorijos – įrašų serija dalis.

ATSPARUMAS

Tikslas – apsaugoti pastatą nuo nusidėvėjimo, gamtos pavojų, gaisro, pan., bei sumažinti remontų ir atnaujinimo darbų poreikį.

Kaip pasiekiamas?

  • Apsaugomi jautriausi pastato elementai, kurie dažniausiai nukenčia nuo žmonių srauto, transporto priemonių, pirkinių ir prekių pristatymo vežimėlių. Šios pažeidžiamos vietos individualios kiekvienam pastatui, priklausomai nuo jo naudojimo paskirties, tačiau dažniausiai tai – sienų kampai, durų apačios, kolonos, stiklinės vitrinos ir durys, „išsikišę“ elementai (pvz., gaisriniai hidrantai).
  • Įvertinami pavojai ir su jais susijusios rizikos, galima žala pastatui ir turtui jame. Pavyzdžiui, potvynio rizika, gamtinių pavojų rizika (stipri pūga, lijundra, plikšala, t.t.). Reikia įrengti prevencines priemones ir turėti veiksmų planą su atsakingais asmenimis įvykio metu.
  • Gaisrinė ir apsauginė signalizacija turi atitikti normatyvinius reikalavimus, būti tinkamai prižiūrimos. Pageidautina, kad pastate būtų gyva apsauga visą parą arba gaisrinė ir apsauginė signalizacija būtų stebimos apsaugos poste 24/7.
  • Periodinės pastato techninės būklės vertinimo metu identifikuojami inžinerinių sistemų, lauko atitvarų, gerbūvio elementų defektai, todėl būklės pablogėjimą galima laiku suvaldyti ir atstatyti iki buvusios.