Šis straipsnis yra trečioji straipsnių serijos 8 pastatų tvarumo kategorijos – įrašų serija dalis.

TARŠA

Tikslas – sumažinti pastato daromą neigiamą poveikį aplinkai parenkant netaršią įrangą, laiku identifikuojant įrenginių gedimus.

Kaip pasiekiama?

  • Nuotėkos išvalomos riebalų gaudyklėje ir naftos produktų atskirtuve prieš jas išleidžiant į miesto nuotėkų tinklus.
  • Liūties metu paviršinės nuotėkos surenkamos, „užlaikomos“ sklype, o vėliau sugerdinamos į gruntą sklypo ribose arba išleidžiamos į miesto nuotakyną. Taip išvengiama užtvindymo, kai miesto kanalizacija nesurenka viso momentinio kritulių kiekio.
  • Kurą deginanti įranga (pvz., dujiniai katilai) atitinka jiems taikomus emisijų reikalavimus.
  • Pastato vėsinimo sistema užpildyta aplinkai draugišku šaltnešiu (pvz., CO2, vandeniliu). O jei naudojamas standartinis R410a, kuris prisedada prie klimato kaitos, tai vėsinimo įranga turi jo nuotėkio aptikimo sistemą. Dar geriau – begaruojantis šaltnešis surenkamas į saugią talpą, kol bus išspręsta jo nuotėkio problema.
  • Jei pastate sandėliuojamos pavojingos cheminės medžiagos, jų sandėliavimo patalpa turi būti tinkamai įrengta, kad apsaugotų nuo galimo nutekėjimo į aplinką.