Skirtumai tarp naujos statybos ir veikiančių pastatų standartų?

Tiek BREEAM, tiek LEED vertinimo metodikos turi atskirus standartus naujai statybai ir jau veikiančių pastatų vertinimui ir sertifikavimui.

BRE Global išskiria BREEAM New Construction naujai statomiems objektams ir BREEAM In-Use jau veikiantiems pastatams. Nuo 2020m. gegužės mėnesio pagal BREEAM In-Use metodiką jau galima sertifikuoti gyvenamosios paskirties objektus, iki šiol tokios galimybės nebuvo.

Tuo tarpu USGBC taiko LEED New Construction naujai statybai ir LEED for Existing Buildings jau veikiantiems pastatams.

Svarbu paminėti, kad naujos statybos sertifikatas yra išduodamas vieną kartą ir galioja visą pastato gyvavimo laiką. O veikiančio pastato sertifikatą reikia periodiškai atnaujinti, tačiau taip užtikrinama, kad bėgant laikui išlaikomos pastato tvarumo charakteristikos ir jis atitinka tuo metu taikomą gerąją tarptautinę tvarumo praktiką.

Kuo skiriasi naujos statybos ir veikiančio pastato sertifikavimas?

Naujos statybos metodika fokusuojasi į optimalių sprendimų parinkimą projektavimo metu ir tinkamą jų įgyvendinimą statybų eigoje, taip siekiant sumažinti pastato neigiamą poveikį aplinkai ir žmonėms viso pastato gyvavimo laikotarpiu.

Tuo tarpu veikiančio pastato vertinimas dėmesį skiria jau esamo pastato eksploatacijos niuansams – faktiniam išteklių vartojimui, esamų nuomininkų sveikatai ir komfortui, geros pastato būklės palaikymui ir prisitaikymui prie neišvengiamų pokyčių – klimato, nuomininkų poreikių, normatyvinių reikalavimų, kt.

Taigi naujos statybos objekto sertifikavimas trunka ilgiau, nei veikiančio pastato, nes apima projektavimo ir statybos laikotarpius (kartais ir koncepcijos bei postatybinį laikotarpį). O veikiantį objektą įvertinti galima greičiau, trukmė priklauso nuo objekto dydžio ir amžiaus, užsakovo poreikių ir tikslų.

Kokia BREEAM/LEED sertifikato reikšmė?

Tiek BREEAM, tiek LEED yra tarptautinės vertinimo metodikos, todėl šie sertifikatai yra kokybės garantas, suprantamas visame pasaulyje. Šie kokybės ženklai įrodo, kad pastatas atitinka tvarumo kriterijus, taikomus visiems BREEAM/LEED sertifikuotiems pastatams visame pasaulyje. Tai taip pat leidžia palyginti savo pastatą su panašiais objektais kitose šalyse, nes vertinimo kriterijai visur tie patys.

Šiuo atveju ir naujos statybos, ir veikiančio pastato sertifikatai yra abu vertingi, nes parodo pastato atitikimą tarptautiniams tvarumo reikalavimams. Tiesiog jie vertina skirtingus pastato gyvavimo etapus, ir kiekvienas užsakovas renkasi kurį etapą sertifikuoti jam naudingiausia.

Ar galima sertifikuoti jau veikiantį pastatą? Kokia nauda?

Taigi veikiančio pastato sertifikavimas yra puiki galimybė pratęsti naujos statybos metu įdiegto tvarumo galiojimą, netgi pagerinti kai kurias charakteristikas bei išlaikyti aukštą pastatų kokybę. Juk pastatas projektuojamas keliasdešimčiai metų į priekį, o per tą laikotarpį ne kartą keičiasi nuomininkai ir jų reikalavimai patalpoms, tobulėja technologijos, keičiasi įstatyminė bazė, reikia planuoti remonto darbus ir renovacijas, atliepti į eksploatacijos metu išryškėjusius iššūkius. Pasitelkus BREEAM In-Use ar LEED for Existing Buildings metodiką, galima užtikrinti, kad tvarumas yra reikšminga veikiančio pastato valdymo proceso dalis, kad pastatas žengia koja kojon su laikmečiu ir gerąja tarptautine praktika.

Ar yra „amžiaus cenzas“ veikiančių pastatų sertifikavimui?

Ne, nėra. Visi pastatai be išimties yra tinkami kandidatai sertifikavimui. Sertifikatus išduodančios organizacijos supranta, kad dauguma jau veikiančių pastatų nėra „jaunuoliai“, todėl vertinimo metodiką yra pritaikę įvairaus amžiaus ir tvarumo lygio objektams įvertinti. Taip, esama tam tikrų minimalių reikalavimų, kad sertifikuojamas pastatas apskritai galėtų gauti sertifikatą ir vadintis tvariu, bet retas kuris objektas šių reikalavimų neišpildytų.

Taip pat fragmentuota pastato dokumentacija nėra kliūtis sertifikavimui, nes vertinama dabartinė būklė, atliekant esamos situacijos fotofiksaciją, esamos inžinerinės įrangos inventorizaciją „pagal faktą“.