2020 m. gegužę išėjo nauja BREEAM In-Use standarto laida BIU International SD6063-V6.0.0, todėl su senuoju 2015 metų standartu atsisveikinsime 2021 m. gegužės 4 d. Nuo tos dienos visi projektai turės būti sertifikuojami tik pagal naująjį standartą. Taip pat ir anksčiau pagal BREEAM In-Use sertifikuoti pastatai turės resertifikuotis pagal naująjį standartą, kai baigsis jų 3 metus galiojantis sertifikatas.

Štai pagrindiniai skirtumai tarp senojo ir naujojo standarto:

  • Pasikeitė ~40% reikalavimų

Naujasis standartas yra iš principo atnaujintas, įtraukiant nemažai visiškai naujų reikalavimų (pvz., žiedinės ekonomikos, atsparumo klimato kaitai), kai kurie reikalavimai ženkliai papildyti (pvz., reikalavimai neįgaliųjų infrastruktūrai, potvynio ir gamtinių pavojų rizikos vertinimams). Žinoma, didžioji reikalavimų dalis liko senų, nes jie vis dar aktualūs.

Taigi, jei pastatas anksčiau buvo sertifikuotas pagal senąjį standartą, ~60% seno audito medžiagos bus galima panaudoti naujam auditui pagal naująjį standartą, o likusią 40% medžiagos reikės surinkti iš naujo arba atnaujinti turimą seną.

  • Sunkiau pasiekti tą patį įvertinimo lygį

Naujo standarto reikalavimai yra griežtesni, nei senojo, kas lemia įvertinimo lygio skirtumą per vieną lygį. T.y., tie, kurie sertifikavosi pagal seną standartą ir gavo BREEAM Very Good, šiai dienai pasiektų stiprų Good. Tam pačiam įvertinimo lygiui išlaikyti reikėtų papildomų pagerinimų.

  • Padidėjo sertifikuojančios organizacijos BRE Global mokesčiai

Anksčiau jie buvo ~950Eur, dabar ~1450 Eur 3 metų laikotarpiui vienam vertinamam objektui.

  • Part 2 – Pastato valdymo vertinimas – priartėjo prie šių dienų aktualijų

Anksčiau ši, antroji, BREEAM In-Use standarto dalis pastato valdymo procedūras vertino ganėtinai formaliai. Atsinaujinusi naujojo standarto versija yra žymiai aktualesnė ir arčiau realybės – skiria balų už organizacijos aplinkosauginės politikos, žalios nuomos, pastato naudojimo gido, žalių pirkimų politikos ir pan. procedūrų naudojimą pastato eksploatacijos metu. Jei šių dokumentų pastato valdytojas neturi, sertifikavimasis yra puiki proga padirbėti kartu su savo komanda, pastato valdymo, valymo ir kt. paslaugų tiekėjais, ties naujais Part 2 reikalavimais ir pasiruošti aktualius procedūrinius dokumentus, kurie atitiks geriausią tarptautinę tvarių pastatų valdymo praktiką.

Taigi BREEAM In-Use standartas keičiasi kartu su gerąja statybų ir pastatų eksploatavimo praktika ir nuo šiol yra dar aktualesnis tarptautinis tvarumo gidas pastatų vystytojams, valdytojams, naudotojams.