BREEAM yra skaitlingiausias pastatų tvarumo vertinimo standartas. Jis buvo sukurtas 1990-aisiais BRE Global organizacijos Jungtinėje Karalystėje. Iš pradžių jis buvo taikomas tik savo šalyje, tačiau  per laiką ištobulintas ir pritaikytas kitiems regionams, ilgainiui išplito  ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Šiuo metu priskaičiuojama apie 2.300.000 BREEAM  sertifikuotų/ sertifikuojamų pastatų 87 pasaulio šalyse. BREEAM metodika – tai aukščiausios tarptautinės praktikos rinkinys įvairiems pastatų tvarumo aspektams vertinti.

Šiuo metu BREEAM standartų “šeimoje” yra 5 nariai:

BREEAM Communities   (Teritorijos, kvartalo planavimas)
BREEAM Infrastructure  (Dideli inžineriniai statiniai)
BREEAM New Construction (Naujų pastatų statyba)
BREEAM In-Use      (Egzistuojantys pastatai)
BREEAM Refurbishment & Fit-out (Pastatų atnaujinimas)

Taigi BREEAM standartų “šeima” apima visą pastato gyvavimo ciklą, pradedant teritorijos ar kvartalo suplanavimu, tęsiant infrastruktūros įrengimu ir pastatų statyba, bei jau egzistuojančių objektų priežiūra, ir baigiant nusidėvėjusių pastatų atnaujinimu, perstatymu, o vėliau ir nugriovimu.

BREEAM In-Use standartas atsakingas už egzistuojančių pastatų vertinimą ir sertifikavimą. Jis taikomas tik negyvenamiesiems pastatams. Egzistuojantys gyvenamieji objektai kol kas neturi jiems pritaikyto BREEAM standarto, bet, mano žiniomis, jis yra rengiamas.

BREEAM In-Use vertinimo metodiką sudaro 2 dalys:

Part1. Asset performance  (Pastato vertinimas)
Part2. Building management performance (Pastato valdymo vertinimas)

Kiekvieną dalį galima vertinti atskirai arba kažkurias dvi arba visas tris kartu, priklausomai nuo poreikio. Dažniausiai renkamasi Part 1, nes ji įvertina būtent pastato technines charakteristikas, vietovę ir infrastruktūrą. O Part2 reikalinga norint įvertinti, ar pastato valdymas ir priežiūra atitinka aukščiausią tarptautinę praktiką.

Taip pat svarbu paminėti, kad pagal Part1 pastatus galima vertinti praktiškai nuo pirmos jų naudojimo dienos, kitaip sakant, iškart po pastato “pridavimo”. O Part2 reikalingi 12 mėnesių pastato suvartojimo duomenys, todėl sertifikavimas galimas, kai pastatas jau yra įvestas į įprastinę eksploataciją, ir buvo naudojamas ne mažiau, kaip metus. Gyvenamojo objekto atveju sertifikavimas galimas ne anksčiau, kaip po metų pilno pastato eksploatacijos t.y., turimi bent 12 mėnesių normalaus suvartojimo duomenys (tiek Part1, tiek Part2).

Pats vertinimo ir sertifikavimo procesas užtrunka 3-5 mėn., priklausomai nuo vertinamo objekto dydžio ir siekiamo sertifikavimo lygio. Vertinimą privalo atlikti licenzijuotas vertintojas (nepriklausoma trečioji šalis), kurio darbą po to dar peržiūri ir BRE Global (kokybės kontrolė).

Pagal BREEAM In-Use vertinimo metodiką pastato vertinimas atliekamas  8 tvarumo kategorijose:

- Management     (Valdymas)
- Health & Wellbeing (Sveikata ir gerovė)
- Energy       (Energija)
- Water        (Vanduo)
- Resources      (Ištekliai)
- Resillience     (Atsparumas)
- Land Use & Ecology (Želdiniai)
- Pollution      (Tarša)

Kiekvienoje kategorijoje surinkti balai padauginami iš tos kategorijos svertinio koeficiento (jie skirtingi), tuomet jie susumuojami ir gaunamas bendras įvertinimas. BREEAM įvertinimo  lygiai yra šie:

 • <10%     Unclassified
 • 10-25%  Acceptable    ★
 • 25-40%  Pass               ★★
 • 40-55%  Good              ★★★
 • 55-70%  Very Good     ★★★★
 • 70-85%  Excellent       ★★★★★
 • >85%    Outstanding   ★★★★★★

BREEAM In-Use metodikoje nėra privalomųjų reikalavimų, todėl nėra rizikos, kad sertifikatas nebus gautas. Be to, “silpnesnėse” kategorijose prarasti taškai kompensuojami stipriosiomis pastato savybėmis, todėl kiekvienas pastatas yra tinkamas kandidatas BREEAM In-Use vertinimui ir sertifikavimui.

Visi sertifikuoti pastatai skelbiami BRE Global puslapyje. Paspaudę šią nuorodą galite pasidomėti, kokie pastatai Lietuvoje ir kitose šalyse jau sertifikuoti pagal BREEAM In-Use.